Vypracovanie GDPR dokumentácie, AKCIA: DPO Zodpovedná osoba v cene, Ku každej objednávke GDPR do 30.04.2024

Bezplatná analýza osobných údajov a garancia najnižšej ceny. Vyžiadajte si nezáväzne cenovú ponuku cez našu webovú stránku.

Vypracujeme vám dokumentáciu GDPR

Naša spoločnosť pomohla od začiatku roku 2018 s vypracovaním dokumentácie GDPR viac ako 2000 firmám

V kalendárych rokoch 2018 až 2022 sme pomohli mnohým spoločnostiam po celom Slovensku. Náš tím, ktorý sa venuje problematike osobných údajov a GDPR, riadia dvaja skúsení Data Protection Officeri s viac ako 20 ročnou praxou + pomocní certifikovaní koordinátori a právnici.

Ku každej objednávke vypracovania GDPR dokumentácie získate DPO v cene.
DPO - Data Protection Officer - zodpovedná osoba pre GDPR. Akcia Platí len do 30.04.2024.
Ku každej objednávke vypracovania GDPR dokumentácie získate DPO v cene.
DPO - Data Protection Officer - zodpovedná osoba pre GDPR. Akcia Platí len do 30.04.2024.

ŠKOLENIA GDPR PRE ZAMESTNANCOV AJ MANAŽÉROV
Školenia sú individuálne podľa odvetvia pre zamestnancov aj manažérov. Súčasťou je test a osvedčenie o skúške.
Sú pre Vás neobmedzene zadarmo pre vašich všetkých zamestnancov.

Novela zákona GDPR si vyžaduje

 • Bezpečnostný projekt – ktorý sa predkladá pri kontrole úradu na ochranu osobných údajov
 • poverenú Zodpovednú osobu - kontaktný bod ktorý komunikuje s úradom na ochranu osobných údajov


PREČO JE POTREBNÉ MAŤ FIRMU ZABEZPEČENÚ PODĽA NARIADENIA GDPR

Nové nariadenie GDPR by si mal zaviesť každý podnikateľský subjekt, ktorý spracuvávajú osobné údaje, využívajú ich na marketingové účely, majú e-shop, kamerový systém alebo monitorujú zákazníkov. Toto nariadenie platí aj pre sprostredkovateľov alebo prevádzkovateľov tretích strán.

Úrad nad ochranou osobných údajov v zmysle § 15 ods. 4 zákona môže kedykoľvek vyzvať spoločnosť o predloženie bezpečnostného projektu a vykonať audit bezpečnosti ochrany osobných údajov.

Objednať vypracovanie GDPR

V druhej polovici roku 2018 vykonali úrady na ochranu osobných údajov viac kontrol ako za celý rok.ÚRADY NA OOÚ PREVERUJÚ VŽDY NASLEDOVNÉ

 • všetky informačné zabezpečenia ochrany osobných údajov spoločnosti
 • všetky personálne a mzdové zabezpečenia
 • alebo aj iné zabezpečenia ochrany osobných údajov

Obecné nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation – GDPR) účinnosť a teda aj vymáhateľnosť nadobudla na Slovensku 25. mája 2018

NA ČO SLÚŽI KOORDINÁCIA FIRMY S NOVÝM NARIADENIM GDPR

Zosúladenie daného subjektu s novým nariadením GDRP slúži predovšetkým na ochranu spracovávaných osobných údajov s ktorými daný subjekt disponuje. Občania budú mať väčšiu kontrolu nad svojimi údajmi a subjekty budú môcť využívať výhody z týchto podmienok.

Počet kontrol Úradu nad OOÚ sa rapídne zvyšuje. Je nevyhnutné novému nariadeniu GDPR rozumieť a venovať mu príslušnú pozornosť. Zanedbanie tejto povinnosti v rámci novely zákona EÚ 2016/679 Z.z. o ochrane osobných údajov môže nadobudnúť formu likvidačnej sankcie.

PORADENSTVO

Ponúkame bezplatné poradenstvo každému klientovi, poradíme Vám, ktorý typ dokumentácie potrebujete.

BEZPEČNOSTNÁ DOKUMENTÁCIA

Vypracujeme Vám všetky 4 druhy GDPR bezpečnostnej dokumentácie:
Pre IS Správa Registratúry – eGoverment
Pre e-shopy
Pre mzdy a personalistiku
Pre informačný systém a vernostné karty

KONTROLY z ÚOOÚ

Na vyžiadanie sa naši odborníci zúčastnia aj predom vyhlásenej kontroly, kedykoľvek budete potrebovať.

NAŠE SLUŽBY PRE KOORDINÁCIU FIRMY S NARIADENÍM GDPR

 • vypracovanie GDPR Bezpečnostnej dokumentácie / Vypracovanie projektu GDPR
 • zabezpečenie zodpovednej osoby
 • audit – analýza bezpečnosti
 • poistenie firmy do 500 000 €

STE POVINNÝ MAŤ VO VAŠEJ SPOLOČNOSTI VYPRACOVANÚ DOKUMENTÁCIU GDPR?

Poradíme vám Objednávka

AKO BY MALA VAŠA FIRMA CHRÁNIŤ PRÁVA ĽUDÍ KTORÝ JEJ POSKYTUJÚ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE

Komunikačnou cestou

Vysvetlite im, kto ste, keď ich žiadate o údaje. Komunikujte bežným jazykom.

Súhlas

Vypýtajte si jednoznačný súhlas so spracovaním údajov. Spracovávanie údajov od detí pre soc. média.

Kontrolujte si vekový limit pre súhlas so zákonným zástupcom.

Upozornenia

Informovanosť ľudí pri vystavení ich osobných údajov vážnemu riziku.

Ochrana údajov

Používajte dostatočné zabezpečenie pri získavaní informácii ohľadne zdraví, rase, sexuálnej orientácií, náboženstve a politickom presvedčení.

Vymazanie údajov

Dovoľte ľudom aby ich údaje boli vymazané a zabudnuté.

Marketingové účely

Umožnite ľuďom nesúhlasiť s používaním ich údajov na marketingové účely.

Vytváranie profilu

Ak spracovávate žiadosti o právne záväzné dohody napr. pôžičky či poistenie na základe profilovania musíte:
• informovať zákazníkov
• uistiť sa že kontrolu spracovávania vykonáva osoba nie stroj, ak bude žiadosť zamietnutá
• poskytnúť žiadateľovi možnosť napadnúť rozhodnutie

Prenášanie údajov mimo EU

Prijmite právne opatrenia pri prenášaní údajov do krajín ktoré nie sú schválené orgánmi EU

Štastných klientov
Vypracovaných dokumentácií
Rokov praxe v obore

CENA ZA Vypracovanie GDPR dokumentácie

Akcia len do 30.04.2024, Akcia len do 30.04.2024
TERAZ KU KAŽDEJ OBJEDNÁVKE GDPR DPO ZODPOVEDNÁ OSOBA V CENE

Vypracovanie kompletnej
dokumentácie GDPR

* úvodný audit zdarma

od 99

  GDPR

 • Akcia len do 30.04.2024, DPO Zodpovedná osoba v cene
 • Na základe analýzy Vám vypracujeme bezpečnostnú dokumentáciu GDPR, ktorá podľa nového nariadenia je potrebná skoro v každej firme.

Zabezpečenie zodpovednej
osoby - služba DPO

* mesačný paušál

od 30

DPO

 • Externé zabezpečenie zodpovednej osoby DPO. Zastupovanie správy osobných údajov vašej spoločnosti, zastupovanie pri kontrolách činných orgánov.
EXPERT,EXPERT

Vypracovanie GDPR
+ zodpovedná osoba DPO

* nad 50 zamestnancov

od 399

GDPR + DPO

 • Akcia len do 30.04.2024, DPO Zodpovedná osoba v cene
 • Vypracovanie kompletnej dokumentácie GDPR a zabezpečenie externej nezávislej zodpovednej osoby DPO.

Cenník platný od 01.06.2023

Služba Bezpečnostnej dokumentácie/projektu naviac zahŕňa

Audit – analýza bezpečnosti

Na základe auditu a analýzy bezpečnosti vaše firmy môžeme vypracovať potrebný bezpečnostný projekt tak aby spĺňal nariadenie GDPR podľa zákona č. 2016/679 sa rozumie nezávislé odborné posúdenie spoľahlivosti a celkovej bezpečnosti informačného systému z hľadiska zabezpečenia dôvernosti, integrity a dostupnosti spracúvaných osobných údajov a jeho súladu so zákonnými a technickými normami SR a EÚ

Poistenie firmy do 500 000 €

Vašu firmu vieme v prípade nesplnenia nových zásad GDPR kontrolovaných daným úradom poistiť až do výšky 500 000 €.

Zabezpečenie zodpovednej osoby - DPO

Kto a koho si môžete zvoliť ako zodpovednú osobu podľa GDPR. Podľa novely zákona o ochrane osobných údajov a európskeho nariadenia č. 2016/679 je GDPR povinnosťou niektorých prevádzkovateľov ustanoviť, teda zabezpečiť tzv. zodpovednú osobu, ktorá u nich bude dohliadať na ochranu osobných údajov zákazníkov, zamestnancov, členov, študentov, pacientov alebo iných skupín osôb. Jedná sa o akéhosi garanta korektnosti postupov pri ochrane osobných údajov, ako aj komunikačný bod v rámci komunikácie s Úradom na ochranu osobných údajov. Zodpovednú osobu firma si môže určiť aj externú osobu, teda nemusí byť priamy zamestnanec danej firmy.

OBJEDNAŤ ANALÝZU OSOBNÝCH ÚDAJOV A VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE S NOVÝM NARIADENÍM GDPR

Najrýchlejšia forma online objednávky

Vaše otázky zodpovie
Marek Topor GDPR

Mgr. Marek Topor, LL.M.
Data Protection Officer
+421 951 327 299
marek.topor@safedata.sk


Zavoláme Vám

Na Vami uvedené telefónne číslo:
Online objednávka - vyžiadať cenovú ponuku

Kontaktujte nás

Vypracujeme Vám bezpečnostný projekt a skoordinujeme Vašu firmu podľa nariadenia GDPR. Kontaktujte nás nezáväzne ešte dnes.

Kontaktná osoba
Marek Topor GDPR

Mgr. Marek Topor, LL.M.
Data Protection Officer
Po-Pia: 8:30 – 17:30
marek.topor@safedata.sk

Telefonický kontakt
+421 951 327 299
Adresa

Klincová 35, Bratislava

Odporúčanie našich klientov

gdpr safedata