"stránka Vypracovanie GDPR sa momentálne načítava..."
 • Odborné vypracovanie
  GDPR dokumentácie
  Bezplatná analýza osobných údajov a garancia najnižšej ceny
 • Rýchla analýza zabezpečenia
  ochrany osobných údajov firmy
 • Vyžiadajte si cenovú ponuku
  Objednajte rýchlo a nezáväzne cez formulár
  na našej webovej stránke

Vypracujeme vám GDPR dokumentáciu

Naša spoločnosť pomohla v roku 2018 s vypracovaním dokumentácie GDPR viac ako 700 firmám

V kalendárnom roku 2018 sme pomohli mnohým spoločnostiam po celom Slovensku. Náš tím, ktorý sa venuje problematike osobných údajov a GDPR, riadia dvaja skúsení Data Protection Officeri s viac ako 20 ročnou praxou + pomocní certifikovaní koordinátori a právnici.

Novela zákona GDPR si vyžaduje

 • Bezpečnostný projekt – ktorý sa predkladá pri kontrole úradu na ochranu osobných údajov
 • poverenú Zodpovednú osobu - kontaktný bod ktorý komunikuje s úradom na ochranu osobných údajov


PREČO JE POTREBNÉ MAŤ FIRMU ZABEZPEČENÚ PODĽA NARIADENIA GDPR

Nové nariadenie GDPR by si mal zaviesť každý podnikateľský subjekt, ktorý spracuvávajú osobné údaje, využívajú ich na marketingové účely, majú e-shop, kamerový systém alebo monitorujú zákazníkov. Toto nariadenie platí aj pre sprostredkovateľov alebo prevádzkovateľov tretích strán.

Úrad nad ochranou osobných údajov v zmysle § 15 ods. 4 zákona môže kedykoľvek vyzvať spoločnosť o predloženie bezpečnostného projektu a vykonať audit bezpečnosti ochrany osobných údajov.

Objednať vypracovanie GDPR dokumentácie

V druhej polovici roku 2018 vykonali úrady na ochranu osobných údajov viac kontrol ako za celý rok.ÚRADY NA OOÚ PREVERUJÚ VŽDY NASLEDOVNÉ

 • všetky informačné zabezpečenia ochrany osobných údajov spoločnosti
 • všetky personálne a mzdové zabezpečenia
 • alebo aj iné zabezpečenia ochrany osobných údajov

Obecné nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation – GDPR) účinnosť a teda aj vymáhateľnosť nadobudla na Slovensku 25. mája 2018

NA ČO SLÚŽI KOORDINÁCIA FIRMY S NOVÝM NARIADENIM GDPR

Zosúladenie daného subjektu s novým nariadením GDRP slúži predovšetkým na ochranu spracovávaných osobných údajov s ktorými daný subjekt disponuje. Občania budú mať väčšiu kontrolu nad svojimi údajmi a subjekty budú môcť využívať výhody z týchto podmienok.

Počet kontrol Úradu nad OOÚ sa rapídne zvyšuje. Je nevyhnutné novému nariadeniu GDPR rozumieť a venovať mu príslušnú pozornosť. Zanedbanie tejto povinnosti v rámci novely zákona EÚ 2016/679 Z.z. o ochrane osobných údajov môže nadobudnúť formu likvidačnej sankcie.

PORADENSTVO

Ponúkame bezplatné poradenstvo každému klientovi, poradíme Vám, ktorý typ dokumentácie potrebujete.

BEZPEČNOSTNÁ DOKUMENTÁCIA

Vypracujeme Vám všetky 4 druhy GDPR bezpečnostnej dokumentácie:
Pre IS Správa Registratúry – eGoverment
Pre e-shopy
Pre mzdy a personalistiku
Pre informačný systém a vernostné karty

KONTROLY z ÚOOÚ

Na vyžiadanie sa naši odborníci zúčastnia aj predom vyhlásenej kontroly, kedykoľvek budete potrebovať.

NAŠE SLUŽBY PRE KOORDINÁCIU FIRMY S NARIADENÍM GDPR

 • vypracovanie GDPR Bezpečnostnej dokumentácie / Vypracovanie projektu GDPR
 • zabezpečenie zodpovednej osoby
 • audit – analýza bezpečnosti
 • poistenie firmy do 500 000 €

STE POVINNÝ MAŤ FIRMU SKOORDINOVANÚ S NOVÝM NARIADENÍM GDPR?

Cenník Objednávka

AKO BY MALA VAŠA FIRMA CHRÁNIŤ PRÁVA ĽUDÍ KTORÝ JEJ POSKYTUJÚ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE

Komunikačnou cestou

Vysvetlite im, kto ste, keď ich žiadate o údaje. Komunikujte bežným jazykom.

Súhlas

Vypýtajte si jednoznačný súhlas so spracovaním údajov. Spracovávanie údajov od detí pre soc. média.

Kontrolujte si vekový limit pre súhlas so zákonným zástupcom.

Upozornenia

Informovanosť ľudí pri vystavení ich osobných údajov vážnemu riziku.

Ochrana údajov

Používajte dostatočné zabezpečenie pri získavaní informácii ohľadne zdraví, rase, sexuálnej orientácií, náboženstve a politickom presvedčení.

Vymazanie údajov

Dovoľte ľudom aby ich údaje boli vymazané a zabudnuté.

Marketingové účely

Umožnite ľuďom nesúhlasiť s používaním ich údajov na marketingové účely.

Vytváranie profilu

Ak spracovávate žiadosti o právne záväzné dohody napr. pôžičky či poistenie na základe profilovania musíte:
• informovať zákazníkov
• uistiť sa že kontrolu spracovávania vykonáva osoba nie stroj, ak bude žiadosť zamietnutá
• poskytnúť žiadateľovi možnosť napadnúť rozhodnutie

Prenášanie údajov mimo EU

Prijmite právne opatrenia pri prenášaní údajov do krajín ktoré nie sú schválené orgánmi EU

Vypracovaných dokumentácií
Rokov praxe v obore
Štastných klientov

CENA ZA KOORDINÁCIU FIRMY
S NOVÝM NARIADENÍM GDPR

Bezplatná úvodná konzultácia s garanciou najnižšej ceny.
Cenník platný od 1.1.2019.

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie/projektu
s garanciou najnižšej ceny

Zdarma: úvodná konzultácia a analýza osobných údajov

od 99 €
 • Na základe analýzy Vašej firmy Vám vieme vypracovať bezpečnostnú dokumentáciu ktorá podľa nového nariadenia je potrebná skoro v každej firme aby spĺňala nariadenia GDPR.
 • - bezpečnostná dokumentácia IS Správa Registratúry – eGoverment
  - bezpečnostná dokumentácia pre e-shopy
  - bezpečnostná dokumentácia pre mzdy a personalistiku
  - bezpečnostná dokumentácia pre predajne pre informačný systém vernostné karty

Služba Bezpečnostnej dokumentácie/projektu naviac zahŕňa

Zabezpečenie zodpovednej osoby

Kto a koho si môžete zvoliť ako zodpovednú osobu podľa GDPR. Podľa novely zákona o ochrane osobných údajov a európskeho nariadenia č. 2016/679 (GDPR) je povinnosťou niektorých prevádzkovateľov ustanoviť, teda zabezpečiť tzv. zodpovednú osobu, ktorá u nich bude dohliadať na ochranu osobných údajov zákazníkov, zamestnancov, členov, študentov, pacientov alebo iných skupín osôb. Jedná sa o akéhosi garanta korektnosti postupov pri ochrane osobných údajov, ako aj komunikačný bod v rámci komunikácie s Úradom na ochranu osobných údajov. Zodpovednú osobu firma si môže určiť aj externú osobu, teda nemusí byť priamy zamestnanec danej firmy.

Audit – analýza bezpečnosti

Na základe auditu a analýzy bezpečnosti vaše firmy môžeme vypracovať potrebný bezpečnostný projekt tak aby spĺňal nariadenie GDPR podľa zákona č. 2016/679 sa rozumie nezávislé odborné posúdenie spoľahlivosti a celkovej bezpečnosti informačného systému z hľadiska zabezpečenia dôvernosti, integrity a dostupnosti spracúvaných osobných údajov a jeho súladu so zákonnými a technickými normami SR a EÚ

Poistenie firmy do 500 000 €

Vašu firmu vieme v prípade nesplnenia nových zásad GDPR kontrolovaných daným úradom poistiť až do výšky 500 000€.

OBJEDNAŤ ANALÝZU OSOBNÝCH ÚDAJOV A VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE S NOVÝM NARIADENÍM GDPR

Najrýchlejšia forma online objednávky

Vaše otázky zodpovie
Marek Topor GDPR

Mgr. Marek Topor
Data Protection Officer
marek.topor@safedata.sk


Zavoláme Vám

Na Vami uvedené telefónne číslo:
Online objednávka - vyžiadať cenovú ponuku


Kontaktujte nás

Vypracujeme Vám bezpečnostný projekt a skoordinujeme Vašu firmu podľa nariadenia GDPR. Kontaktujte nás nezáväzne ešte dnes.

Kontaktná osoba

Mgr. Marek Topor
Po-Pia: 8:30 – 17:30

Telefonický kontakt
kontaktovať mailom prosím
Adresa

Klincová 35, Bratislava

Odporúčanie našich klientov

gdpr safedata