"stránka GDPR sa momentálne načítava..."

GDPR
vypracovanie bezpečnostného projektu

Zľava 20% platná len do 16.12.2018

Naša spoločnosť pomohla tento rok s nastavením GDPR stovkám firiem

V kalendárnom roku 2018 sme pomohli takmer 1000 spoločnostiam po celom Slovensku. Náš tím, ktorý sa venuje problematike osobných údajov a GDPR, riadia dvaja skúsení Data Protection Officeri s viac ako 20 ročnou praxou + pomocní certifikovaní koordinátori a právnici.

Novela zákona GDPR si vyžaduje

 • Bezpečnostný projekt – ktorý sa predkladá pri kontrole úradu na ochranu osobných údajov
 • poverenú Zodpovednú osobu - kontaktný bod ktorý komunikuje s úradom na ochranu osobných údajov


PREČO JE POTREBNÉ MAŤ FIRMU ZABEZPEČENÚ PODĽA NARIADENIA GDPR

Nové nariadenie GDPR by si mal zaviesť každý podnikateľský subjekt, ktorý spracuvávajú osobné údaje, využívajú ich na marketingové účely, majú e-shop, kamerový systém alebo monitorujú zákazníkov. Toto nariadenie platí aj pre sprostredkovateľov alebo prevádzkovateľov tretích strán.

Úrad nad ochranou osobných údajov v zmysle § 15 ods. 4 zákona môže kedykoľvek vyzvať spoločnosť o predloženie bezpečnostného projektu a vykonať audit bezpečnosti ochrany osobných údajov.

Objednať koordináciu firmy s GDPR

V druhej polovici roku 2018 vykonali úrady na ochranu osobných údajov viac kontrol ako za celý rok 2017.ÚRADY NA OOÚ PREVERUJÚ VŽDY NASLEDOVNÉ

 • v akom dátume bol bezpečnostný projekt GDPR vypracovaný
 • poverenú osobu a činnosti z tejto pozície vyplyvajúce
 • všetky informačné zabezpečenia ochrany osobných údajov spoločnosti
 • všetky personálne a mzdové zabezpečenia
 • alebo aj iné zabezpečenia ochrany osobných údajov

Obecné nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation – GDPR) nadobudlo na Slovensku účinnosť a teda aj vymáhateľnosť 25. mája 2018

NA ČO SLÚŽI KOORDINÁCIA FIRMY S NOVÝM NARIADENIM GDPR

Zosúladenie podnikateľského subjektu s novým nariadením GDRP slúži predovšetkým na ochranu spracovávaných osobných údajov, s ktorými daný subjekt disponuje. Občania budú mať väčšiu kontrolu nad svojimi údajmi a budú môcť využívať bezpečnejšie výhody vypúlyvajúce z nových podmienok nariadenia GDPR.

Počet kontrol Úradu nad OOÚ sa rapídne zvyšuje. Je nevyhnutné novému nariadeniu GDPR rozumieť a venovať mu príslušnú pozornosť. Zanedbanie tejto povinnosti v rámci novely zákona EÚ 2016/679 Z.z. o ochrane osobných údajov môže nadobudnúť formu likvidačnej sankcie.

PORADENSTVO

Zabezpečíme bezplatné poradenstvo každému klientovi. Poradíme Vám, ktorý typ dokumentácie potrebujetea vypracujeme všetky potrebné dokumentácie GDPR pre vaše podnikanie.

BEZPEČNOSTNÁ DOKUMENTÁCIA

Vypracujem Vám všetky 4 druhy bezpečnostnej dokumentácie.
Pre IS Správa Registratúry – eGoverment
Pre e-shopy
Pre mzdy a personalistiku
Pre informačný systém a vernostné karty

KONTROLY z ÚOOÚ

Na vyžiadanie sa naši odborníci zúčastnia aj predom vyhlásenej kontroly, kedykoľvek budete potrebovať.

NAŠE SLUŽBY PRE KOORDINÁCIU FIRMY S NARIADENÍM GDPR

 • vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie/projektu GDPR
 • zabezpečenie zodpovednej osoby
 • audit – analýza bezpečnosti
 • poistenie firmy až do 500 000 €

STE POVINNÝ MAŤ FIRMU SKOORDINOVANÚ S NOVÝM NARIADENÍM GDPR?

Cenník Objednávka

AKO BY MALA VAŠA FIRMA CHRÁNIŤ PRÁVA ĽUDÍ, KTORÍ JEJ POSKYTUJÚ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE

Komunikačnou cestou

Vysvetlite im, kto ste, keď ich žiadate o údaje. Komunikujte bežným jazykom.

Súhlas

Vypýtajte si jednoznačný súhlas so spracovaním údajov. Spracovávanie údajov od detí pre soc. média.

Kontrolujte si vekový limit pre súhlas so zákonným zástupcom.

Upozornenia

Informujte ľudí pri vystavení ich osobných údajov a predstavte vážnosť rizika.

Ochrana údajov

Používajte dostatočné zabezpečenie pri získavaní informácii ohľadne zdraví, rase, sexuálnej orientácií, náboženstve a politickom presvedčení.

Vymazanie údajov

Dovoľte ľudom aby ich údaje boli vymazané a zabudnuté.

Marketingové účely

Umožnite ľuďom nesúhlasiť s používaním ich údajov na marketingové účely.

Vytváranie profilu

Ak spracovávate žiadosti o právne záväzné dohody napr. pôžičky či poistenie na základe profilovania musíte:
• informovať zákazníkov
• uistiť sa že kontrolu spracovávania vykonáva osoba nie stroj, ak bude žiadosť zamietnutá
• poskytnúť žiadateľovi možnosť napadnúť rozhodnutie.

Prenášanie údajov mimo EU

Prijmite právne opatrenia pri prenášaní údajov do krajín, ktoré nie sú schválené orgánmi EU.

Vypracovaných GDPR dokumentácií
Rokov praxe v obore
Štastných klientov na SR

CENA ZA KOORDINÁCIU FIRMY S NOVÝM NARIADENÍM GDPR

Bezplatná úvodná konzultácia s garanciou najnižšej ceny.
Cenník platný len do 16.12.2018.

Cenník vypracovania Bezpečnostnej dokumentácie/projektu GDPR

od 99 €

+ Zľava 20% platná len do 16.12.2018

 • Na základe analýzy vašej firmy vám vypracujeme bezpečnostnú dokumentáciu, ktorú podľa nového nariadenia potrebuje skoro každý podnikateľskú subjekt. Tým sa myslia všetky právnické a fyzické osoby, teda živnostníci. Pripravíme všetky dôležité dokumenty tak, aby spĺňali prísne nariadenie GDPR.
 • - bezpečnostná dokumentácia pre e-shopy, portály
  - bezpečnostná dokumentácia pre mzdy a personalistiku
  - bezpečnostná dokumentácia IS Správa Registratúry – eGoverment
  - bezpečnostná dokumentácia pre predajne, pre informačný systém, vernostné karty

Služba Bezpečnostnej dokumentácie/projektu GDPR naviac zahŕňa

Zabezpečenie zodpovednej osoby

Kto a koho si môžete zvoliť ako zodpovednú osobu podľa GDPR. Podľa novely zákona o ochrane osobných údajov a európskeho nariadenia č. 2016/679 (GDPR) je povinnosťou niektorých prevádzkovateľov ustanoviť, teda zabezpečiť tzv. zodpovednú osobu, ktorá u nich bude dohliadať na ochranu osobných údajov zákazníkov, zamestnancov, členov, študentov, pacientov alebo iných skupín osôb. Jedná sa o akéhosi garanta korektnosti postupov pri ochrane osobných údajov, ako aj komunikačný bod v rámci komunikácie s Úradom na ochranu osobných údajov. Zodpovednú osobu si firma môže určiť aj externú osobu, teda nemusí byť priamy zamestnanec danej firmy.

Audit – analýza bezpečnosti

Na základe auditu a analýzy bezpečnosti vašej firmy môžeme vypracovať bezpečnostný projekt GDPR tak, aby spĺňal európske nariadenie podľa zákona č. 2016/679, ktorým sa rozumie nezávislé a odborné posúdenie spoľahlivosti celkovej bezpečnosti informačného systému z hľadiska zabezpečenia dôvernosti, integrity a dostupnosti spracúvaných osobných údajov a jeho súladu so zákonnými a technickými normami SR a EÚ.

Poistenie firmy do 500 000 €

Vašu firmu vieme v prípade nesplnenia nových zásad GDPR kontrolovaných daným úradom poistiť až do výšky 500 000 €.

OBJEDNAŤ KOORDINÁCIU FIRMY S NOVÝM NARIADENÍM GDPR

Zľavu 20% zapracujeme v cenovej ponuke

Po odoslaní nezáväznej online objednávky vás budeme kontaktovať s doplňujúcimi informáciami o vašej spoločnosti, aby sme stanovili rozsah potrebnej dokumentácie a následne vám vypracujeme cenovú ponuku.

Vaše otázky zodpovie
Marek Topor GDPR

Mgr. Marek Topor
Data Protection Officer
marek.topor@safedata.sk


Zavoláme Vám

Na Vami uvedené telefónne číslo:
Online objednávka - žiadosť na vypracovanie cenovej ponuky


Kontaktujte nás

Vypracujeme Vám bezpečnostný projekt a skoordinujeme Vašu firmu podľa nariadenia GDPR. Kontaktujte nás nezáväzne ešte dnes.

Kontaktná osoba

Mgr. Marek Topor
Po-Pia: 8:30 – 17:30

Telefonický kontakt
kontaktovať mailom prosím
Adresa

Klincová 35, Bratislava

Odporúčanie našich klientov

gdpr safedata