Anti-Money Loundering, AML už od 79 €

AML súvisí s bojom proti praniu špinavých peňazí a na Slovensku ho musí mať implementované skoro každý druhý subjekt

Vypracujeme vám dokumentáciu AML

Implementované AML musí mať skoro každý druhý subjekt na SR - finančný agent, finančný poradca, audítor, účtovník, daňový poradca, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností ,súdny exekútor a predaj tovarou a služieb
pri ktorých prichádza k platbám vo výške viac ako 10 000 €.

Naša služba AML zahŕňa:

  • Kompletnú dokumentáciu AML pripravenú špecialitom
  • Základné školenie pre zamestnancov
  • Poradenstvo AML špecialistu
  • Osvedčenie o vykonaní AML auditu (Auditný certifikát)
  • Prístupy k AML databázam


Vyžiadať cenovú ponuku

Celé znenie Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-297Novelizovaný zákon je účinný od 1. novembra 2020

Sprostredkovatelia prenájmu nehnuteľností sú povinnými osobami iba ak je hodnota mesačného nájomného najmenej 10 000 EUR.

Pri obchodoch od 10 000 EUR sú povinnými osobami aj osoby obchodujúce s umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi, starožitnosťami, kultúrnymi pamiatkami, kultúrnymi predmetmi, drahými kovmi alebo drahými kameňmi.

Okruh politicky exponovaných osôb sa rozširuje o osoby s celoštátnym aj regionálnym významom napríklad o podpredsedu Súdnej rady SR , predsedu a podpredseda Špecializovaného trestného súdu, predsedu a podpredsedu krajského súdu a predsedu a podpredsedu okresného súdu ale aj funkcionárov prokuratúry.

Zavádza sa osobitný rozsah minimálnych opatrení zvýšenej starostlivosti vo vzťahu ku klientom z krajín, ktoré Európska komisia označila za vysokorizikové.

Živnostenské oprávnenie vydané na živnosť, ktorá svojím obsahom spĺňa znaky poskytovania služieb zmenárne virtuálnej meny alebo poskytovania služieb peňaženky virtuálnej meny vydané do 31. októbra 2020 zaniká 28. februára 2021 a mení sa na viazanú živnosť.

Aké sú zmeny nariadení AML v roku 2020?

Smernica zavádza verejný zoznam konečných užívateľov výhod spoločností, lepšie prepojí jednotlivé národné zoznamy, zavedie register informácií o bankových účtoch a bezpečnostných schránkach, obmedzí anonymné využívanie predplatených kariet s dôrazom na online prostredie a najmä, prehĺbi spoluprácu medzi jednotlivými národnými autoritami zodpovednými za dohľad nad finančným dohľadom.

Prepojenie všetkých vnútroštátnych registrov bude pokračovať od roku 2021. Za účelom riešenia rizík vyplývajúcich z predplatených kariet a virtuálnych mien sa rozsah pôsobnosti smernice rozširuje na poskytovateľov elektronických peňaženiek a poskytovateľov virtuálnej zmenárenskej služby. Okrem toho sa minimálna hranica na identifikáciu držiteľov predplatených kariet znižuje z 250 EUR na 150 EUR.

STE POVINNÝ MAŤ VO VAŠEJ SPOLOČNOSTI VYPRACOVANÚ DOKUMENTÁCIU AML?

Poradíme vám Objednávka

CENNÍK AML Anti-Money Loundering

TERAZ KU KAŽDEJ OBJEDNÁVKE AML ŠKOLENIE PRE ZAMESTNANCOV

Balík služieb AML

od 79

AML Komplet

  • Kompletná dokumentáciu AML , Školenie pre zamestnancov, Poradenstvo špecialistu, Osvedčenie o vykonaní auditu, Prístupy k AML databázam
ZADARMO,ZADARMO

Poradenstvo AML

od 0

AML poradenstvo

  • Úvodné vstupné konzultácie úplne bezplatne
    Ak váhate, či skutočne potrebujete AML dokumentáciu pre vašu spoločnosť, obráťte sa na nás a poradíme vám

Cenník platný od 1.12.2020

OBJEDNAŤ SLUŽBU AML

Najrýchlejšia forma online objednávky

Vaše otázky zodpovie
Marek Topor GDPR

Mgr. Marek Topor, LL.M.
Data Protection Officer
+421 951 327 299
marek.topor@safedata.sk


Zavoláme Vám

Na Vami uvedené telefónne číslo:
Online objednávka - vyžiadať cenovú ponuku

Kontaktujte nás

Vypracujeme vám AML dokumentáciu. Kontaktujte nás nezáväzne ešte dnes.

Kontaktná osoba
Marek Topor GDPR

Mgr. Marek Topor, LL.M.
Data Protection Officer
Po-Pia: 8:30 – 17:30
marek.topor@safedata.sk

Telefonický kontakt
+421 951 327 299
Adresa

Klincová 35, Bratislava

Odporúčanie našich klientov

gdpr safedata