Gdpr dokumentácia vzor

Viete čo je gdpr dokumentácia vzor?

Vzory dokumentov v oblasti ochrany osobných údajov slúžia na zjednodušenie vypracovania potrebnej GDPR dokumentácie samotným prevádzkovateľom. Úrad na ochranu osobných údajov SR podľa § 37 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je povinný tiež zverejniť niektoré vzory. Niektoré vzory dokumentov môžete nájsť aj na samotných stránkach spoločností poskytujúcich odborné služby a poradenstvo v oblasti GDPR.

Vzory GDPR dokumentov si môžete stiahnuť napríklad aj na tejto adrese:
GDPR vzory dokumentov.

Interná smernica spoločnosti v oblasti ochrany osobných údajov a GDPR - vzor

Spoločnosť je povinná pred a počas spracúvania osobných údajov zaviesť a mať zavedenú, resp. navrhnutú ochranu osobných údajov. Smernica by mala obsahovať technické a organizačné opatrenia, zavedenie záruk ochrany osobných údajov a dodržiavanie základných zásad podľa § 6 až 12 zákona č. 18/2018 Z. z.

Záznam o kategóriách spracovateľských činnostiach sprostredkovateľa alebo jeho zástupcu - GDPR vzor dokumentu

Úrad na ochranu osobných údajov SR o ochrane osobných údajov má povinnosť zverejniť vzor Záznamov o spracovateľských činnostiach. Vzor by mal podľa zákona obsahovať ako si sprostredkovateľ tento záznam vytvorí podľa seba so všetkými zákonnými náležitosťami. Úrad tiež zverejni návody alebo postupy, ako tieto vzory vyplniť.

Záznamy o spracovateľských činnostiach spoločnosti alebo zodpovednej osoby

Úrad na ochranu osobných údajov SR podľa § 37 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je povinný zverejniť vzory Záznamov o spracovateľských činnostiach. Úrad tiež zverejni návody alebo postupy ako tieto vzory vyplniť.

Žiadosť a fromulár na obmedzenie spracúvania osobných údajov - Vzorový dokument GDPR

Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje prípady, kedy je spoločnosť povinná zachovať právo dotknutej osoby a obmedziť spracúvanie jej osobných údajov na základe toho, že dotknutá osoba uplatnila právo podľa čl. 18 Nariadenia.

Žiadosť dotknutej osoby o výmaz jej osobných údajov - GDPR vzorový dokument

Ak sa má spracúvanie osobných údajov podľa GDPR uskutočniť v mene spoločnosti, spoločnosť môže poveriť len spoločnosť, ktorá poskytuje dostatočné záruky na prijatie technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky tohto zákona.

Súhlas so spracovaním osobných údajov - vzorový dokument

Zákon o ohrane osobných údajov nepredpisuje žiadnu formu pre súhlas so spracovaním osobných údajov. Avšak pri prípadnom spore dôkazné bremeno o existencii súhlasu so spracovaním osobných údajov znáša spoločnosť.

Sprostredkovateľská zmluva GDPR - vzor

Na poverenie sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov podľa zákona o GDPR sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.

Poverenie zodpovednej osoby GDPR výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov - vzor dokumentu

Postavenie, určenie a úlohy zodpovednej osoby sú prioritne upravené v čl. 37 a nasl. GDPR a v § 44 až § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Námietka proti spracovaniu osobných údajov prvádzkovateľa - GDPR

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa nejakej konkrétnej situácie.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa spoločnosti - vzor GDPR

Čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov ustanovuje tzv. informačnú povinnosť a určuje informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby.

Späť do slovníka pojmov
CENA ZA GDPR dokumentáciu a DPO

Akcia len do 31.07.2024, Akcia len do 31.07.2024
TERAZ KU KAŽDEJ OBJEDNÁVKE GDPR DPO ZODPOVEDNÁ OSOBA V CENE

Vypracovanie kompletnej
dokumentácie GDPR

* úvodný audit zdarma

od 99

    GDPR

  • Akcia len do 31.07.2024, DPO Zodpovedná osoba v cene
  • Na základe analýzy Vám vypracujeme bezpečnostnú dokumentáciu GDPR, ktorá podľa nového nariadenia je potrebná skoro v každej firme.

Zabezpečenie zodpovednej
osoby - služba DPO

* mesačný paušál

od 30

DPO

  • Externé zabezpečenie zodpovednej osoby DPO. Zastupovanie správy osobných údajov vašej spoločnosti, zastupovanie pri kontrolách činných orgánov.
EXPERT,EXPERT

Vypracovanie GDPR
+ zodpovedná osoba DPO

* nad 50 zamestnancov

od 399

GDPR + DPO

  • Akcia len do 31.07.2024, DPO Zodpovedná osoba v cene
  • Vypracovanie kompletnej dokumentácie GDPR a zabezpečenie externej nezávislej zodpovednej osoby DPO.

Cenník platný od 01.06.2023

Služba Bezpečnostnej dokumentácie/projektu naviac zahŕňa

Audit – analýza bezpečnosti

Na základe auditu a analýzy bezpečnosti vaše firmy môžeme vypracovať potrebný bezpečnostný projekt tak aby spĺňal nariadenie GDPR podľa zákona č. 2016/679 sa rozumie nezávislé odborné posúdenie spoľahlivosti a celkovej bezpečnosti informačného systému z hľadiska zabezpečenia dôvernosti, integrity a dostupnosti spracúvaných osobných údajov a jeho súladu so zákonnými a technickými normami SR a EÚ

Poistenie firmy do 500 000 €

Vašu firmu vieme v prípade nesplnenia nových zásad GDPR kontrolovaných daným úradom poistiť až do výšky 500 000 €.

Zabezpečenie zodpovednej osoby - DPO

Kto a koho si môžete zvoliť ako zodpovednú osobu podľa GDPR. Podľa novely zákona o ochrane osobných údajov a európskeho nariadenia č. 2016/679 je GDPR povinnosťou niektorých prevádzkovateľov ustanoviť, teda zabezpečiť tzv. zodpovednú osobu, ktorá u nich bude dohliadať na ochranu osobných údajov zákazníkov, zamestnancov, členov, študentov, pacientov alebo iných skupín osôb. Jedná sa o akéhosi garanta korektnosti postupov pri ochrane osobných údajov, ako aj komunikačný bod v rámci komunikácie s Úradom na ochranu osobných údajov. Zodpovednú osobu firma si môže určiť aj externú osobu, teda nemusí byť priamy zamestnanec danej firmy.

OBJEDNAŤ ANALÝZU OSOBNÝCH ÚDAJOV A VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE S NOVÝM NARIADENÍM GDPR

Najrýchlejšia forma online objednávky

Vaše otázky zodpovie
Marek Topor GDPR

Mgr. Marek Topor, LL.M.
Data Protection Officer
+421 951 327 299
marek.topor@safedata.sk


Zavoláme Vám

Na Vami uvedené telefónne číslo:
Online objednávka - vyžiadať cenovú ponuku

Kontaktujte nás

Vypracujeme Vám bezpečnostný projekt a skoordinujeme Vašu firmu podľa nariadenia GDPR. Kontaktujte nás nezáväzne ešte dnes.

Kontaktná osoba
Marek Topor GDPR

Mgr. Marek Topor, LL.M.
Data Protection Officer
Po-Pia: 8:30 – 17:30
marek.topor@safedata.sk

Telefonický kontakt
+421 951 327 299
Adresa

Klincová 35, Bratislava

Odporúčanie našich klientov

gdpr safedata