Osobný údaj

Viete čo je osobný údaj?

Osobný údaj je akákoľvek informácia týkajúca sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ďalej len "dotknutá osoba". Osobný údaj alebo skupina osobných údajov je identifikátor na dotknutú osobu, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov.

Môže sa jednať o meno, identifikačné číslo, lokalizačný údaj, online identifikátor, alebo odkaz na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Rôzne útržky informácií, ktoré po spojení môžu viesť k identifikácii dotknutej osoby, tiež predstavujú osobné údaje.

Osobné údaje môžeme rozdeliť do základných kategórií

1. Osobné údaje - patrí tam napr. meno, priezvisko, vek, pohlavie, dátum narodenia, osobný stav, email, telefónne číslo, IP adresa alebo fotografický záznam.

2. Zvláštna kategória osobných údajov - politické názory, rasový pôvod, etnický pôvod, náboženské vyznanie, sexuálna orientácia alebo zdravotný stav.

3. Citlivé osobné údaje - tu môžeme zaradiť osobné údaje detí, fotografie tvári, alebo rohovky, otlačky prstov alebo aj podpis. Tieto údaje podliehajú veľmi prísnym pravidlám

Príklady osobného údaju

- meno a priezvisko,
- adresa bydliska,
- číslo preukazu totožnosti,
- emailová adresa, napr. meno.priezvisko@domena.sk,
- reklamný identifikátor na vašom mobilnom telefóne,
- lokalizačné údaje, napr. funkcia na mobilnom telefóne,
- adresa internetového protokolu – v skratke IP,
- identifikačné číslo súboru Cookie,
- údaje, ktoré uchováva nemocnica alebo lekár, napr. to môže byť identifikačný symbol.

Za osobný údaj sa nepovažuje

- anonymizovaný údaj,
- e-mailová adresa, napr. info@domena.sk,
- registračné číslo spoločnosti, v skratke IČO.

Osobné údaje sú technologicky neutrálne a GDPR ich chráni, pokiaľ sú organizované podľa vopred vymedzených kritérií (napr. v abecedné poradie). Nezáleží teda na použitej technológií ich spracovania, tzn. či sú spracovávané manuálne alebo automatizovane. Taktiež nezáleží ani na spôsobe ich ukladania (zápis na papier, informačný systém, bezpečnostný kamerový systém).

Pseudonymizovaný osobný údaj

Osobný údaj, ktorý bol odidentifikovateľný, zašifrovaný alebo pseudonymizovaný, ale možno ho použiť na opätovnú identifikáciu fyzickej osoby, zostáva osobným údajom a patrí do rozsahu pôsobnosti GDPR.

Anonymizovaný osobný údaj

Osobný údaj, ktorý bol anonymizovaný takým spôsobom, že osobu viac nemožno identifikovať, sa viac nepovažuje za osobný údaj. Na to, aby osobný údaj bol skutočne anonymizovaný, musí byť jeho anonymizácia nezvratná.

Pojmem osobný údaj bližšie špecifikuje Metodické usmernenie č. 1/2013 k pojmu osobné údaje.

Späť do slovníka pojmov
CENA ZA GDPR dokumentáciu a DPO

Akcia len do 31.09.2023, Akcia len do 31.09.2023
TERAZ KU KAŽDEJ OBJEDNÁVKE GDPR DPO ZODPOVEDNÁ OSOBA V CENE

Vypracovanie kompletnej
dokumentácie GDPR

* úvodný audit zdarma

od 99

    GDPR

  • Akcia len do 31.09.2023, DPO Zodpovedná osoba v cene
  • Na základe analýzy Vám vypracujeme bezpečnostnú dokumentáciu GDPR, ktorá podľa nového nariadenia je potrebná skoro v každej firme.

Zabezpečenie zodpovednej
osoby - služba DPO

* mesačný paušál

od 30

DPO

  • Externé zabezpečenie zodpovednej osoby DPO. Zastupovanie správy osobných údajov vašej spoločnosti, zastupovanie pri kontrolách činných orgánov.
EXPERT,EXPERT

Vypracovanie GDPR
+ zodpovedná osoba DPO

* nad 50 zamestnancov

od 399

GDPR + DPO

  • Akcia len do 31.09.2023, DPO Zodpovedná osoba v cene
  • Vypracovanie kompletnej dokumentácie GDPR a zabezpečenie externej nezávislej zodpovednej osoby DPO.

Cenník platný od 01.06.2023

Služba Bezpečnostnej dokumentácie/projektu naviac zahŕňa

Audit – analýza bezpečnosti

Na základe auditu a analýzy bezpečnosti vaše firmy môžeme vypracovať potrebný bezpečnostný projekt tak aby spĺňal nariadenie GDPR podľa zákona č. 2016/679 sa rozumie nezávislé odborné posúdenie spoľahlivosti a celkovej bezpečnosti informačného systému z hľadiska zabezpečenia dôvernosti, integrity a dostupnosti spracúvaných osobných údajov a jeho súladu so zákonnými a technickými normami SR a EÚ

Poistenie firmy do 500 000 €

Vašu firmu vieme v prípade nesplnenia nových zásad GDPR kontrolovaných daným úradom poistiť až do výšky 500 000 €.

Zabezpečenie zodpovednej osoby - DPO

Kto a koho si môžete zvoliť ako zodpovednú osobu podľa GDPR. Podľa novely zákona o ochrane osobných údajov a európskeho nariadenia č. 2016/679 je GDPR povinnosťou niektorých prevádzkovateľov ustanoviť, teda zabezpečiť tzv. zodpovednú osobu, ktorá u nich bude dohliadať na ochranu osobných údajov zákazníkov, zamestnancov, členov, študentov, pacientov alebo iných skupín osôb. Jedná sa o akéhosi garanta korektnosti postupov pri ochrane osobných údajov, ako aj komunikačný bod v rámci komunikácie s Úradom na ochranu osobných údajov. Zodpovednú osobu firma si môže určiť aj externú osobu, teda nemusí byť priamy zamestnanec danej firmy.

OBJEDNAŤ ANALÝZU OSOBNÝCH ÚDAJOV A VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE S NOVÝM NARIADENÍM GDPR

Najrýchlejšia forma online objednávky

Vaše otázky zodpovie
Marek Topor GDPR

Mgr. Marek Topor, LL.M.
Data Protection Officer
+421 951 327 299
marek.topor@safedata.sk


Zavoláme Vám

Na Vami uvedené telefónne číslo:
Online objednávka - vyžiadať cenovú ponuku

Kontaktujte nás

Vypracujeme Vám bezpečnostný projekt a skoordinujeme Vašu firmu podľa nariadenia GDPR. Kontaktujte nás nezáväzne ešte dnes.

Kontaktná osoba
Marek Topor GDPR

Mgr. Marek Topor, LL.M.
Data Protection Officer
Po-Pia: 8:30 – 17:30
marek.topor@safedata.sk

Telefonický kontakt
+421 951 327 299
Adresa

Klincová 35, Bratislava

Odporúčanie našich klientov

gdpr safedata